Fast vaskehjelp

Daglig renhold er en fornuftig og lønnsom investering.

Et rent arbeidsmiljø er essensielt for trivsel og velvære, noe som bidrar til å holde sykefraværet lavt og gjør arbeidsplassen attraktiv.

Regelmessig renhold forlenger levetiden på inventar, bygninger og reduserer de totale vedlikeholdskostnadene.

Evask AS er totalleverandør av renholdstjeneste til kontorer, restauranter, klinikker, kantiner, boligsameier, barnehager, private hjem, butikker og større bedrifter med mer.

Vi tilbyr daglig eller ukentlig renhold til våre kunder. Vi benytter kun skriftlige avtaler hvor vi sammen med kunden avdekker behovet i en nøye beskrevet renholdplan. Renholdplanen danner grunnlaget for det avtalte renholdsarbeidet.

Gode renholdrutiner er svært viktige i arbeidet med å skape et godt inne klima på arbeidsplassen. Rene og hyggelige lokaler vil også være med på å øke trivselen for de ansatte og vil på sikt kunne være med på å redusere sykefravær.

Vi kan tilby svært konkurransedyktige priser så ta kontakt for en avtale om befaring og et pristilbud!