Kontorvask

Riktig renhold fører til representative lokaler, lavere sykefravær, og bedre trivsel på arbeidsplassen. Med korrekt renhold vil dine lokaler og inventar få en lengre levetid, og du får lavere vedlikeholdsutgifter.

Vi tilbyr alle typer renholdstjenester i hele Stavanger. Hovedvekten av vår oppdragsmengde ligger i fast vask av kontorer og andre typer næringslokaler. Vi tilbyr renhold av høy kvalitet og oppfølging av deg som kunde. Befaring og kvalitetsrapporter blir utført i henhold til avtalt frekvens, og vi har en tett og løpende dialog med vår kontaktperson.

Fast renhold av kontorlokaler omfatter blant annet:

• Støvsuging og/eller vask av gulv
• Renhold av toaletter og dusjer
• Møteroms service
• Kantine, kjøkken, minikjøkken
• Flekkfjerning
• Støvtørking
• Tømming av søppelbøtter og sanitærposer
• Etterfylling av sanitærartikler, papir etc
• Støvtørking av lister, lamper, bilder m.m.

Vi pleier også å ta en årlig hovedrengjøring av dine lokaler, eller etter ønsker/behov.

Fast renhold innen faste tidsrammer
Alt av fast renhold i dine lokaler blir utført av våre faste renholdere, innenfor de tidsrammer som er avtalt. Enten dere ønsker vask på dagtid, eller etter arbeidstid. Vi har også en patruljetjeneste med ansvar for å dekke opp for sykdom, ferie og lignende blant renholderne, slik at du alltid får ditt renhold til avtalt tid.

Evask AS er det trygge valget
Om du ønsker faste eller temporære renholdstjeneste i Stavanger, er Evask AS valget for deg.

Med høytfokus på kompetanse, gode interne rutiner, miljøvennlige produkter og punktlighet, ønsker vi å bidra til et hyggeligere miljø på din arbeidsplass.

Kontakt oss!